Romuald Górczewski
Konserwacja Dzieł Sztuki
Wyposażanie WnętrzPrzygotowanie zawodowe – Państwowe Zawodowe Studium Plastyczne – Specjalność Konserwacja Wyrobów Artystycznych i Dzieł Sztuki (w Tarnowie)

Działalność:
Praca w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki przy PP PKZ O/Szczecin (1982-1992): realizacja prac zespołowych w zakresie konserwacji detalu architektonicznego, rzeźby, malarstwa, prac pozłotniczych i sztukatorskich, konserwacji drewna; m.in.: WDK Gorzów Wielkopolski, pałac w Lubaszu, Kościół w Marianowie, Zamek w Połczynie Zdroju, sarkofagi Książąt Pomorskich w Szczecinie, Brama Królewska w Szczecinie prace za granicą: konserwacja detalu architektonicznego kamienic w Rydze; konserwacja detalu architektonicznego i rzeźby, prace pozłotnicze w Pałacu Prymasowskim i kamienicach w Bratysławie
Praca w PKDS p. Mirosławy Koutny-Giedrys, a następnie pracowni Zamku Książąt Pomorskich (1992-1997): realizacja prac z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i drewnianej, mebli, malarstwa m.in.: Szczecin –dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich, Kościół pw. św.Piotra i Pawła (epitafia, marmurowa skarbona, malowidło na sklepieniu), Słońsk –ołtarz, ambona i łuk tęczowy w kościele p.w. Matki Boskiej Często-chowskiej , pomnik żołnierza niemieckiego
Praca w "Kielart" Sp. z o.o. w Szczecinie (1997-1998): prace za granicą: Schwerin Staatskanzlei – konserwacja sztukaterii, wystroju architektonicznego, zabytkowej stolarki, Hamburg –konserwacja detali architektonicznych ( Hotel „ Altona”) Prenzlau-klasztor,konserwacja gotyckich detali arch.(wsporniki i zworniki) oraz polichromii ściennych
Samodzielna działalność – rejestracja 1998 r.: Międzyzdroje – pensjonat: wykonanie sztukaterii i konserwacja zabytkowej stolarki, konserwacja detali architektonicznych Potsdam – prace sztukatorskie Mierzęcin – prace sztukatorskie i detale architektoniczne w XIX w. pałacu Teschendorff – prace stolarskie w zabytkowym dworze Szczecin – Pałac Młodzieży (konserwacja stolarki), Szkoła Muzyczna (konserwacja zabytkowej stolarki), prace przy konserwacji mebli, obrazów, ram, prace pozłotnicze i snycerskie. Słońsk – 2000r.-konserwacja polichromii sklepienia w kościele p.w.Matki Boskiej Częstochowskiej , Szczecin – 2001-2002r.-prace renowacyjne i konserwatorskie klatki schodowej i korytarza w budynku PKO BP przy al.Niepodległości (kons.kamienia,stiuków, sztukaterii, polichromie i prace pozłotnicze). Bydgoszcz– 2003r. – prace konserwatorskie przy ceglanej elewacji gotyckiej fary p.w.Śś. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Wałcz – 2003r. – konserwacja wystroju architektonicznego i polichromii auli i klatki schodowej w zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kilińszczaków 59. Warszawa- Konstancin –2004r.- odtworzenie wystroju sztukatorskiego elewacji willi z 1909r. przy ul. Środkowej 20. Dębno Lub. – 2004 r. – prace konserwatorskie we wnętrzach budynku Biblioteki Publicznej, ul. Mickiewicza 32 ( XIX w.) - polichromie, sztukaterie, złocenia, zabytkowa stolarka i metaloplastyka, mazerunki - imitacje drewna.